tuyển dụng 2024

  1. Anth

    VRBank Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga Chi nhánh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng năm 2024

    Để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga Chi nhánh Khánh Hòa cần tuyển nhân sự làm việc tại Khánh Hòa như sau: I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: - 01 Trưởng phòng KHDN / PTP Khách hàng - Chuyên viên Khách hàng cá nhân: 03 - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp: 02 - Chuyên viên...
Back
Bên trên