tuyendungsamsung

  1. Anth

    HOT Samsung thông báo tuyển dụng tập trung dự kiến hơn 2.000 chỉ tiêu đợt I năm 2021

    Samsung thông báo tuyển dụng tập trung dự kiến hơn 2.000 chỉ tiêu đợt I năm 2021 Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021 – Samsung Việt Nam chính thức thông báo về đợt tuyển dụng nhân sự trong năm 2021 với hạn nộp hồ sơ vào ngày 16 tháng 5 năm 2021. Theo đó, để mở rộng hoạt động nghiên cứu phát triển...
Back
Bên trên