tuyển dụng tập trung

  1. vieclammoi

    Vietcombank Vietcombank tuyển dụng tập trung đợt X với 120 chỉ tiêu [28.11]

    Ngân hàng Vietcombank tiếp tục tuyển dụng nhân sự đợt X/2023 với số lượng 120 chỉ tiêu tại chi nhánh trên toàn quốc, cụ thể như sau: 1. Chi tiết chỉ tiêu Số lượng: 120 chỉ tiêu 2. Thời gian và hình thức nhận hồ sơ Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến Thời gian nhận hồ sơ: - Đối với vị trí không...
  2. Anth

    VietinBank Ngân hàng VietinBank Trụ sở Chính Tuyển dụng Cán bộ đầu năm 2020 tại Hà Nội [15.02]

    TRỤ SỞ CHÍNH TUYỂN DỤNG CÁN BỘ THÁNG 1 NĂM 2020 VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. Hướng tới mục tiêu thúc...
Back
Bên trên