tuyển dụng công chức 2021

  1. Nguyễn Nhật Min

    HOT Danh mục tài liệu thi Tổng cục Dự trữ 2021

    Xin chào các bạn, Ngoài Tổng cục Hải Quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế tuyển dụng 2021, Bộ Tài chính tiếp tục tuyển dụng cho Tổng cục Dự trữ với 579 chỉ tiêu trên toàn quốc, thông tin chỉ tiêu chi tiết các bạn theo dõi tại ĐÂY. Tổng cục Dự trữ được đánh giá là khá ít tuyển dụng, trong 10...
Back
Bên trên