tuyển công chức

  1. vieclammoi

    CQNN Sở Nội vụ Hà Nam tuyển dụng công chức hành chính năm 2023 [23.12]

    Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam thông báo nội dung tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2023 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu công chức Yêu cầu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm: Có phụ lục chi tiết kèm theo. 2. Đối tượng được đăng ký dự thi Những người có đủ các điều kiện sau...
  2. Anth

    HOT Tổng cục Quản lý thị trường Chính thức tuyển dụng công chức năm 2021

    Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-TCQLTT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021, Tổng cục QLTT thông báo tuyển dụng công chức năm 2021, cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC 1. Người có đủ các điều...
Back
Bên trên