tuyển công chức 2021

  1. Anth

    HOT Tổng cục Dự trữ Nhà nước CHÍNH THỨC thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

    Tổng cục Dự trữ Nhà nước CHÍNH THỨC thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 Thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức cụ...
Back
Bên trên