#tuvantindung

  1. LotteFinance

    LotteFinance tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tín dụng (kênh thẻ/kênh tiền mặt)

    - Chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng mới - Nắm bắt nhu cầu KH và tư vấn cho họ khi có yêu cầu - Duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với KH để chăm sóc, theo sát khách hàng để bán sản phẩm thẻ tín dụng của Lotte Finance - Tổng hợp dữ liệu khách hàng và số liệu bán hàng (ví dụ: sản phẩm & dịch...
Back
Bên trên