tu giữa đời thường  1. Ai muốn tu giữa đời thường thì chỉ việc lấy vợ làm ngân hàng là xong!

    Đàn ông làm ngân hàng nhưng nếu có vợ làm nghề khác thì còn đỡ, vì đàn bà dù sao cũng hợp với việc chăm con và nội trợ. Còn vợ làm ngân hàng, chồng làm nghề khác thì đúng là địa ngục trần ai. “Thương trường là chiến trường”, câu nói đúc kết từ ngàn xưa, càng ngày càng đúng, thương trường chưa...
Top