ttcntt

  1. vieclammoi

    Vietcombank Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự Trung Tâm Công nghệ Thông tin

    Nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng Nhân sự tại Trung Tâm Công nghệ Thông tin. Cụ thể như sau: Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc Chi tiết tuyển dụng CV Giải pháp công nghệ - Nền tảng dữ liệu điện toán đám mây (Cloud data Platform) Hà Nội Tại đây CV quản lý...
Back
Bên trên