tri thức

  1. cocghe266

    HOT 'Mày chẳng học hành gì mà vẫn thành công hơn tao'

    '8 năm qua số sách mà tôi đọc gấp 100 lần những cuốn sách mà ông biết. Số tiền học phí mà tôi trả nhiều gấp 100 lần số tiền mà ông trả để có được tấm bằng đại học'. Trịnh Thanh Kiệm Uống cà phê với người bạn cùng thời phổ thông. Bạn mình bảo tao luôn theo dõi mỗi bước đi của mày, nhiều khi...
Back
Bên trên