trả lương qua tài khoản

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi nhánh Trà Vinh chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 5 người 2. Vị trí: Tín dụng, Kế toán, Pháp chế, Lái xe 3. Điều kiện dự tuyển: 3.1. Đối với chuyên môn nghiệp vụ: - Tốt nghiệp Đại học chính...
Back
Bên trên