trợ lý giám đốc

  1. Lunited

    SeABank SeABank tuyển dụng GẤP Thư ký Ban Tổng Giám đốc - Hà Nội [15.11.2014]

    Mã số: 1342 Nơi làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: - Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc cho các thành viên Ban TGD - Chuẩn bị tài liệu, tổ chức cuộc họp, thư ký ghi viên bản theo yêu cầu cảu Ban TGĐ - Giúp việc cho Ban TGĐ các công tác ban hành và lưu trữ văn bản, giấy tờ. - Kiểm tra...
Back
Bên trên