tphcm tuyển công chức

  1. cocghe266

    CQNN [HOT] TPHCM tuyển dụng 1568 công chức trong các CQ hành chính NN năm 2014 [20.08-19.09.2014]

    Thông báo thi tuyển công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố năm 2014 Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-SNV ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Sở Nội vụ về tổ chức thi tuyển công chức năm 2014. Qua tổng hợp và thẩm định nhu cầu tuyển dụng do các đơn vị gửi về, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký...
Back
Bên trên