toyota tuyển dụng

  1. Trang Chef

    ToYoTa Việt Nam tuyển dụng nhân viên Tài Chính - Kế toán làm việc tại Vĩnh Phúc [10.08.15]

    1. Thông tin chung Mã tuyển dụng: FIN Số lượng: 01 2. Mô tả công việc Nhận và kiểm soát chứng từ thanh toán Hạch toán chứng từ, lên kế hoạch thanh toán Thực hiện thanh toán các khoản mua nguyên vật liệu, hàng hóa, lương, bảo hiểm Đối chiếu công nợ hàng tháng 3. Yêu cầu công việc & tính cách...
Back
Bên trên