tổng hợp các phím tắt trong word

  1. K

    Tổng hợp các phím tắt trong Word

    #1 - Phím tắt trên Menu & Toolbars Alt, F10: Mở menu lệnh Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab: Thực hiên ngay khi thanh Menu được kích hoạt để chọn các thanh menu và thanh công cụ. Tab, Shift + Tab: Chọn các tính năng kế tiếp trên thanh công cụ. Enter: Mở lệnh đang chọn trên Menu hoặc Toolbar. Alt +...
Back
Bên trên