tổng cục hải quan

  1. T

    HOT Thông báo lịch thi, danh sách ca thi, phòng thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021

    Tổng cục Hải quan Thông báo lịch thi, danh sách ca thi, phòng thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 I. Lịch thi, địa điểm thi: 1. Lịch thi: Hội đồng thông báo lịch thi chi tiết kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021, vòng 1 ngày 06-07/01/2022, vòng 2 ngày 09/01/2022 (lịch thi...
Back
Bên trên