tổng cục dự trữ tuyển dụng

  1. Nguyễn Nhật Min

    HOT Danh mục tài liệu thi Tổng cục Dự trữ 2021

    Xin chào các bạn, Ngoài Tổng cục Hải Quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế tuyển dụng 2021, Bộ Tài chính tiếp tục tuyển dụng cho Tổng cục Dự trữ với 579 chỉ tiêu trên toàn quốc, thông tin chỉ tiêu chi tiết các bạn theo dõi tại ĐÂY. Tổng cục Dự trữ được đánh giá là khá ít tuyển dụng, trong 10...
  2. Anth

    HOT Tổng cục Dự trữ Nhà nước CHÍNH THỨC thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

    Tổng cục Dự trữ Nhà nước CHÍNH THỨC thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 Thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức cụ...
Back
Bên trên