tiêu dùng

  1. H

    Tuyển nhân viên tín dụng cá nhân.

    Đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH 1TV tài chính Prudential Việt Nam Là công ty tài chính 100% vốn nước ngoài đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép họat động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng. Chính thức tham gia vào thị trường tín dụng Việt Nam từ tháng 10 năm 2007, Prudential...
Back
Bên trên