tiền tệ quốc tế

  1. Hoangloan___

    Bài tập môn tt tiền tệ quốc tế

    Câu 2: Công ty Thành Công có nghĩa vụ phải trả khoản nợ đến hạn là 80.000 EUR, Công ty vừa thu được tiền hàng xuất khẩu 10.000 GBP, đồng thời có các số dư trên tài khoản như sau: 50.000 AUD và 1.200.000.000 VND. Hãy cho biết: 1. Tổng số EUR mua được khi sử dụng GBP và AUD để mua? 2. Xác định số...
Back
Bên trên