thutuclyhon

  1. luathungson

    Hồ sơ xin Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

    Để tiến hành xin giấy phép sàn giao dịch, khác hàng cần chuẩn bị những tài liệu sau: – Đơn đăng ký cấp Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử – Luật Hùng Sơn soạn thảo – Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư...
Back
Bên trên