thương mại điện

  1. Tin Zuẩn Không?

    Thương mại điện tử: Ngành học cho thế hệ GenZ

    “Bản chất cốt lõi để Web và Internet phát triển trong tương lai chính là thương mại. Các trung tâm thương mại trên Internet sẽ xuất hiện. Nó sẽ giúp các nhà cung cấp sản phẩm tiếp cận trực tiếp và nhanh nhất với người tiêu dùng”. Chia sẻ của Nhà sáng lập Apple trong workshop “Steve Jobs: Điều vĩ...
Back
Bên trên