thuế 2021

  1. Nguyễn Nhật Min

    HOT Danh mục tài liệu thi Tổng cục Thuế 2021

    Xin chào các bạn, Sau khi đã tuyển dụng số lượng cực lớn hơn 4000 chỉ tiêu năm 2020, Tổng cục thuế tiếp tục tuyển dụng năm 2021 với số lượng 1751 chỉ tiêu trên toàn quốc. UB đã hệ thống lại danh mục tài liệu thi tuyển Tổng cục thuế 2021 với đầy đủ các văn bản, thông tư, nghị định... Các bạn...
Back
Bên trên