thi tuyển big4

  1. Nguyễn Nhật Min

    HOT Tiêu chí Hồ sơ & Bằng cấp khi nộp Agribank tháng 09/2021 (mới nhất)

    Agribank đã CHÍNH THỨC thông báo tuyển dụng trên một số Chi nhánh, dự kiến các Chi nhánh khác sẽ lần lượt lên tin tuyển dụng trong tháng 9,10, ưu tiên nhân sự chưa có kinh nghiệm. Đây được đánh giá là đợt tuyển dụng LỚN NHẤT trong năm 2021. BQT U&Bank hiện đang cập nhật Danh sách các chi nhánh...
Back
Bên trên