#tax

  1. Hien Bien

    Review QUÁ TRÌNH ÔN THI THUẾ 2020-2021

    Hi mọi người ? ? ? !!! Như đã nói ở bài đăng trước, nay mình xin chia sẻ lại chi tiết quá trình tự học và thi thuế đợt vừa rồi của mình. Vì mình muốn viết thật chi tiết để các bạn tham khảo nên mình xin chia ra viết 2 bài riêng biệt về QUÁ TRÌNH ÔN THI và LÀM BÀI THI của mình các bạn nhé. Trước...
Back
Bên trên