tài liệu thi kho bạc

  1. Nguyễn Nhật Min

    [TỔNG HỢP] ĐỀ THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP KBNN

    Hi các bạn, để chuẩn bị cho đợt thi tuyển KBNN, admin tổng hợp lại các tài liệu và đề thi chi tiết cho các bạn ôn tập. Tóm tắt Luật Ngân sách nhà nước 2015: Luật NSNN 2015 Câu hỏi tóm tắt chuyên đề Tài chính công: Câu hỏi Tài chính công Trắc nghiệm Luật CBCC 2019: Trắc nghiệm Luật CBCC 2019...
Back
Bên trên