tài chính tiền tệ

  1. Tin Zuẩn Không?

    Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính tiền tệ kèm đáp án

    Bộ câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ có đáp án bao gồm câu hỏi lý thuyết và thực hành tài chính tiền tệ mới nhất Câu 1. Khi các Ngân hàng thương mại tăng tỷ lệ dự trữ vượt quá để bảo đảm khả năng thanh toán, số nhân tiền tệ sẽ A. Tăng. B. Giảm. C. Giảm không đáng kể. D. Không thay đổi. Câu...
Back
Bên trên