tài chính quốc tế

  1. Tin Zuẩn Không?

    Tài liệu trắc nghiệm ôn thi Tài chính quốc tế kèm đáp án

    Tài liệu trắc nghiệm ôn thi Tài chính quốc tế kèm đáp án TCQT_1_1: Thị trường ngoại hối là nơi nào? ○ Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ ○ Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ ○ Giao dịch mua bán kim loại quý ● Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khác nhau TCQT_1_2...
Back
Bên trên