#t24#corebanking

  1. S

    CHUYÊN VIÊN/LEADER QUẢN TRỊ T24

    CẦN TUYỂN: CHUYÊN VIÊN/LEADER QUẢN TRỊ T24 - Thu nhập: upto 50 - 60tr - Yêu cầu có KN lập trình phần mềm liên quan lĩnh vực tài chính ngân hàng, T24 Core banking, nắm vững ngôn ngữ lập trình trong Corebanking (java backend) Địa điểm: Cửa Bắc, Ba Đình, HN
Back
Bên trên