swaps

  1. L

    CẦN 2 BẢNG HẠCH TOÁN MARKET VÀ FOREX TỪ BÀI TẬP GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ NGOẠI HỐI

    3 tháng trước, công ty B đã ký hợp đồng kỳ hạn 3 tháng với thời hạn thanh toán FX TOD để bán 100.000 USD với giá F3M(USD/VND) = 21120 cho một khoản phải thu xuất khẩu từ khách hàng của mình Do giao hàng chậm, công ty B phải gia hạn thanh toán cho khách hàng thêm 1 tháng (30 ngày) Báo giá thị...
Back
Bên trên