star

  1. thuanhm

    Hướng dẫn trả lời Phỏng Vấn (tài liệu Tiếng Anh)

    Mình được biết các ngân hàng hiện nay đang dùng mô hình Star để phỏng vấn các ứng viên, tìm trên mạng thấy một số cái này chia sẻ cho các bạn. Ai trình độ Tiếng Anh tốt giúp dịch cho mọi người tham khảo với ? http://www.rightattitudes.com/2008/07/15/star-technique-answer-interview-questions/...
Back
Bên trên