sóc trăng

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 07 nhân sự 2. Vị trí tuyển dụng: Tín dụng (03); Kế toán (02); Pháp chế (02). 3. Thời gian xét tuyển và thi tuyển: Ngày 15/9/2020. 4. Hình...
Back
Bên trên