sở ngoại vụ

  1. vieclammoi

    CQNN Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2023

    Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm như sau: 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật...
Back
Bên trên