sbv tuyển dụng

 1. T

  HOT Cục Quản trị - Ngân hàng Nhà nước Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Bảo vệ [03.11]

  Thông báo Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Tháng 10/2021. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại D vào làm việc tại Cục Quản trị - Ngân hàng Nhà nước, cụ thể như sau: 1. Vị trí việc làm: Nhân viên Bảo vệ 2. Số lượng cần tuyển: 10...
 2. T

  HOT Cục Phát hành và Kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật [03.11]

  Thông báo Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Tháng 10/2021. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại D vào làm việc tại Cục Phát hành và Kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước, cụ thể như sau: 1. Vị trí việc làm: Nhân viên Kỹ thuật 2. Số lượng...
 3. T

  HOT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai Tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân [30.10]

  Thông báo Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Tháng 09/2021. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai thông báo tuyển dụng công chức loại D (nhân viên kiểm ngân) vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau: 1. Vị trí và số...
Back
Bên trên