review vietinbank

  1. Nguyễn Nhật Min

    HOT Review chi tiết Đề thi Vietinbank tháng 10/2021

    Cam kết bảo lãnh luôn luôn bằng tiếng việt đúng hay sai? Đồng nội tệ giảm giá ảnh hưởng gì đến cán cân thương mại. Công ty mẹ có hàng tồn kho 100 tỷ, công ty con có vốn chủ sở hữu 10 tỷ (8 tỷ là do công ty mẹ góp), hàng tồn kho công ty con là 10, giá trị hàng tồn kho trên báo cáo tài chính hợp...
Back
Bên trên