review vietcombank

  1. Nguyễn Nhật Min

    HOT Review phỏng vấn chi tiết Vietcombank đợt 2/2021 (12/10/2021) - Vị trí Quan hệ khách hàng

    1/ Phòng phỏng vấn Phòng họp cửa kính, các bạn phỏng vấn sau đợi ngay ngoài cửa nên mọi người đều thấy được hội đồng và tổng quan buổi phỏng vấn. Danh sách phỏng vấn chia nhiều ca phỏng vấn hết trong buổi sáng. 2/ Câu hỏi Giới thiệu bản thân Em từng thực tập ở Ngân hàng X lúc chưa ra trường...
  2. Nguyễn Nhật Min

    HOT Review phỏng vấn chi tiết Vietcombank đợt 2/2021 (9/10/2021) - Vị trí Quan hệ khách hàng

    1. Yêu cầu hồ sơ tuyển dụng Phiếu thông tin ứng viên em tải forrm mẫu trên UB Các giấy tờ trên email yêu cầu mình chuẩn bị, bỏ vào túi giấy đựng hồ sơ 2. Hội đồng phỏng vấn Gồm Giám đốc CN, 1 Phó Giám đốc, trưởng phòng tổ chức 3. Câu hỏi: Câu hỏi đầu tiên là: em tiêm chưa? Trước khi apply...
Back
Bên trên