quy trình tín dụng

  1. cocghe266

    [Share] - PHÂN TÍCH TÍN DỤNG VÀ CHO VAY [USEFUL]

    Tài liệu gồm: Những vấn cơ bản về TDNH, lãi suất TDNH, bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh), QUY TRÌNH TÍN DỤNG, PHÂN TÍCH TÍN DỤNG (thông tin làm cơ sở cho việc PTTD, các nguyên tắc PTTD, các nội dung PTTD...) Tài liệu được trình bày rất chi tiết và đầy đủ. Link down...
  2. cocghe266

    [Useful] Tổng hợp Cẩm nang Tín dụng, Quy trình Tín dụng các NHTM

    Bộ tài liệu được tổng hợp từ một số topic mình post và một số topic của các mem UB. Mình post vào topic này để các bạn tiện tìm kiếm. 1. Sổ tay tín dụng chung: http://www.mediafire.com/view/?alqhh8ziqi2m556 2. Quy trình TD DN BIDV (Đầy đủ phụ lục, biểu mẫu, Quy trình): QUY TRINH TIN DUNG...
Back
Bên trên