quảng trị

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi nhánh Quảng Trị chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Quảng Trị thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. Số lượng, hình thức và thời gian tuyển dụng 1. Số lượng, vị trí cần tuyển: 5 lao động. Trong đó: 2 vị trí nhân viên kế toán, 3 vị trí nhân viên tín dụng. 2. Hình thức...
Back
Bên trên