quan ly dieu hanh

  1. Anth

    LPBank Tuyển dụng 1500 nhân sự tại 63 tỉnh/thành phố

    Vị trí tuyển dụng + Phó Giám đốc phụ trách KHDN, KHCN + Trưởng Phòng KHDN/KHCN + Trưởng Phòng/Trưởng Bộ phận/Chuyên viên Phòng KHCN/KHDN và Phòng Giao dịch trực thuộc Thời gian nộp hồ sơ: Đến 30/04/2024 - Để có thêm thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng trên toàn hệ thống...
  2. VAB Tuyen dung

    VietABank Ngân Hàng Việt Á Tuyển Dụng: Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, Trưởng phòng Giao dịch, Nhân viên Hành chính Full-time 2020

    NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: YÊU CẦU CÔNG VIỆC Tốt nhiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Quản trị kinh doanh, v.v Hiểu biết các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động ngân hàng, đặc biệt là các quy chế, quy định của VAB Ngoại ngữ: Tối...
Back
Bên trên