phú yên

  1. Anth

    Agribank [28.08]Agribank Chi nhánh Phú Yên chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Phú Yên thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020 tại Chi nhánh Phú Yên là: 02 chỉ tiêu. Trong đó: Vị trí Tín dụng tuyển: 01 (Mã số đăng ký thi tuyển: 01) Vị trí Kế toán: 01...
Back
Bên trên