phú quốc

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi nhánh Phú Quốc tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Phú Quốc thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020: 05 chỉ tiêu. Trong đó: - Tín dụng/Kế hoạch/Dịch vụ/Kế toán: 04 - Lái xe: 01 I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN: 1...
Back
Bên trên