phỏng vấn vietinbank 2021

  1. Nguyễn Nhật Min

    Tổng hợp Review phỏng vấn Vietinbank

    1. Hội đồng phỏng vấn Hội đồng phỏng vấn gồm offline lẫn online: offline là anh chị ở Chi nhánh, online là 2 chị ở Hội sở. Hội đồng rất thân thiện, vui vẻ và chuyên nghiệp 2. Câu hỏi: Giới thiệu bản thân của mình Điểm mạnh, điểm yếu, quá trình làm việc trước đó? Tại sao lại nghỉ công việc...
Back
Bên trên