phím tắt windows

  1. K

    63 PHÍM TẮT KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG WINDOWS

    63 PHÍM TẮT KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG WINDOWS -------------------- Phím tắt giúp người dùng sử dụng máy tính hiệu quả hơn thông qua việc kết hợp các phím với nhau để gọi một tính năng nào đó, thay vì phải tìm chọn thủ công. Phím tắt tỏ ra cực kỳ hữu dụng trong những ứng dụng có quá...
Back
Bên trên