phân tích tín dụng

 1. Mr_Mercury

  Tài liệu thẩm định khách hàng khối doanh nghiệp ngân hàng ACB

  Đây là một số tai liệu về thẩm định khách hàng của khối khách hang doanh nghiệp ngân hang Á Châu ACB, bạn nào có ý định apply vào ngân hàng thì có thể tham khảo trước :)
 2. A

  Bài giảng Phân tích Tín dụng Doanh nghiệp ACB - Phân tích chi tiết các yếu tố 5C

  Tiếp theo Bài giảng Phân tích Tín dụng Doanh nghiệp của Ngân hàng Á Châu - ACB mình chia sẻ tiếp cùng các bạn Bài giảng nội bộ về phân tích chi tiết công thức 5C. Có rất nhiều khía cạnh khách với sách vở, rất thực tế và mang đậm chất ACB - Một trong những Ngân hàng có chế độ đào tạo tốt nhất...
 3. cocghe266

  [Share] - PHÂN TÍCH TÍN DỤNG VÀ CHO VAY [USEFUL]

  Tài liệu gồm: Những vấn cơ bản về TDNH, lãi suất TDNH, bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh), QUY TRÌNH TÍN DỤNG, PHÂN TÍCH TÍN DỤNG (thông tin làm cơ sở cho việc PTTD, các nguyên tắc PTTD, các nội dung PTTD...) Tài liệu được trình bày rất chi tiết và đầy đủ. Link down...
Back
Bên trên