#ontapagribank

  1. Hien Bien

    HOT Hướng dẫn ôn tập thi tuyển Agribank 2022

    1/ Lịch sử tuyển dụng: Ngân hàng Agribank tuyển dụng 1-2 năm 1 lần. Đối với các năm trước, Agribank thường lên tin lẻ từng chi nhánh tuy nhiên sẽ tập trung vào 1 khoảng thời gian để tất cả các chi nhánh lên tin (thường tập trung trong khoảng 2-3 tháng). Đối với năm 2022, Agribank tuyển dụng tập...
Back
Bên trên