ôn thi công chức

 1. Nguyễn Nhật Min

  Tóm tắt Luật ngân sách NN 2015

  Ngân sách nhà nước: – Hệ thống ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; ngân sách địa phương gồm ngân sách của các cấp chính quyền địa phương, trong đó: + Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ngân sách tỉnh), bao gồm ngân...
 2. Nguyễn Nhật Min

  Trắc nghiệm Luật CBCC 2019

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777 Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Kho bạc Nhà nước tại Group: Nhóm Facebook Tài liệu thi Kho bạc Nhà nước: [Hot] Tài liệu ôn thi Kho bạc...
 3. Nguyễn Nhật Min

  Tổng hợp 20 đề thi công chức Kế toán

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777 Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Kho bạc Nhà nước tại Group: Nhóm Facebook Tài liệu thi Kho bạc Nhà nước: [Hot] Tài liệu ôn thi Kho bạc...
 4. Nguyễn Nhật Min

  Đề thi KBNN - Tiếng anh trình độ B - Chính thức

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777 Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Kho bạc Nhà nước tại Group: Nhóm Facebook Tài liệu thi Kho bạc Nhà nước: [Hot] Tài liệu ôn thi Kho bạc...
 5. Anth

  HOT Chính thức: Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng 4.271 chỉ tiêu trên toàn quốc - Nộp hồ sơ từ 02/11-06/11/2020

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020 Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-BTC ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020, Tổng cục Thuế thông báo...
Back
Bên trên