ninh thuận

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi nhánh Ninh Thuận tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Ninh Thuận thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020: 04 chỉ tiêu (03 Tín dụng, 01 Kế toán) Địa bản phân công công tác tại các Chi nhánh, PGD Agribank trên địa bàn tỉnh, cụ...
Back
Bên trên