nhnn chi nhán bắc giang

  1. T

    HOT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang Tuyển dụng Kiểm ngân viên [20.10]

    Thông báo Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Tháng 09/2021. Căn cứ Công văn số 6397/NHNN-TCCB ngày 07/9/2021 của Vụ Tổ chức cán bộ NHNN Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương và kế hoạch tuyển dụng công chức loại D (Kiểm ngân viên) vào làm việc tại chi...
Back
Bên trên