nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  1. cocghe266

    [HOT] Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại (2 cuốn)

    Chia sẻ với các bạn 2 cuốn giáo trình Nghiệp vụ NHTM: - Cuốn thứ nhất là của tác giả Lê Trung Thành - ĐH Đà Lạt. Cuốn này được post ở ít nhất 2 topic trong 4r nhưng đều ở dạng file đính kèm. Ở đây mình share link mf cho các bạn chưa đủ TD download: DOWNLOAD TÀI LIỆU THEO FILE ĐÍNH KÈM (FREE...
Back
Bên trên