ngân hàng tiên phong tuyển dụng

 1. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng CV Hỗ trợ tín dụng tại Hội sở (Hà Nội) [30.07.2015]

  Mã công việc: HTTD - HO Số lượng: 10 Mô tả công việc Thực hiện và kiểm soát giải ngân tín dụng, phát hành bảo lãnh tập trung, kiểm soát phát hành L/C tập trung tại Hội sở cho các đơn vị trên toàn hệ thống Thực hiện hỗ trợ trực tiếp thủ tục về tín dụng và quản lý tài sản đảm bảo, quản lý và...
 2. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng CV chính/CV cao cấp KHDN tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành [10.06.2015]

  Mã công việc: CBO Địa điểm: Hà Nội, An Giang, TPHCM, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Daclak, Quảng Ninh, Nghệ An Mô tả công việc Bán các sản phẩm và dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) để đạt được các chỉ tiêu cá nhân và mục tiêu kinh doanh do Trưởng nhóm/Giám đốc KHDN...
 3. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng GDV tại Hà Nội, Hải Phòng, HCM, Cần Thơ, Daclak, Quảng Ninh, Nghệ An [01.06.2015]

  Mã công việc: GDV Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, HCM, Cần Thơ, Daclak, Quảng Ninh, Nghệ An Mô tả công việc Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu về huy động. Thực hiện các...
 4. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng CV Hỗ trợ tín dụng tại CN tại H/Nội, TP.HCM, Đ/Nai, Daclak, Q/Ninh, N/An [20.05]

  Mã vị trí: HTTD - CN Địa điểm: Daclak, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nội, HCM, Đồng Nai Mô tả công việc Thực hiện soạn thảo hồ sơ về Tài sản đảm bảo, hồ sơ về giải ngân, bảo lãnh, thanh toán LC… Thực hiện cập nhật hồ sơ lên phần mềm, gửi đề nghị giao dịch lên Trung tâm HTTD Hội sở Thực hiện ký Công...
 5. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng CV tái thẩm định KHCN & CV tái TĐ KHDN tại Hà Nội & TPHCM [05.05.2015]

  1. Chuyên viên tái thẩm định KHCN Mã vị trí: TDCN Mô tả công việc Tái thẩm định các khoản tín dụng đơn giản vượt mức phán quyết của Giám đốc Chi nhánh (theo quy định trong từng thời kỳ) hoặc yêu cầu của các cấp lãnh đạo, đề xuất ý kiến độc lập và trình Cấp phê duyệt tín dụng xem xét phê...
 6. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng CV Hỗ trợ tín dụng tại Hội sở (Hà Nội) [05.05.2015]

  Mã công việc: HTTD - HO Mô tả công việc Thực hiện và kiểm soát giải ngân tín dụng, phát hành bảo lãnh tập trung, kiểm soát phát hành L/C tập trung tại Hội sở cho các đơn vị trên toàn hệ thống Thực hiện hỗ trợ trực tiếp thủ tục về tín dụng và quản lý tài sản đảm bảo, quản lý và lưu trữ hồ sơ...
 7. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng CVC/CVCC phát triển sản phẩm TTTM - Khối NHDN tại Hà Nội [14.04.2015]

  Vị trí: Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Phát triển Sản phẩm Tài trợ Thương mại – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Mã vị trí: SPTTTM - CB Địa điểm: Hà Nội Mô tả công việc: Liên tục cập nhật và phân tích tình hình thị trường, xác định nhu cầu khách hàng tiềm năng, phân tích đối thủ cạnh tranh...
 8. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng CV Hỗ trợ tín dụng tại CN tại Hà Nội, TP.HCM, Daclak, Quảng Ninh, Nghệ An [01.04]

  Mô tả công việc Thực hiện soạn thảo hồ sơ về Tài sản đảm bảo, hồ sơ về giải ngân, bảo lãnh, thanh toán LC… Thực hiện cập nhật hồ sơ lên phần mềm, gửi đề nghị giao dịch lên Trung tâm HTTD Hội sở Thực hiện ký Công chứng, đi đăng ký giao dịch bảo bảm, sao y chứng thực…. Nhập kho tài sản đảm bảo và...
 9. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng GDV tại Hà Nội, Hải Phỏng, HCM, Cần Thơ. Daclak, Quảng Ninh, Nghệ An [01.04.2015]

  Mô tả công việc Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu về huy động. Thực hiện các giao dịch để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ tiết kiệm, tiền gửi...
 10. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng CV Hỗ trợ tín dụng tại Hà Nội, TP.HCM, Daclak, Quảng Ninh, Nghệ An [03.03.2015]

  Vị trí: CV Hỗ trợ tín dụng tại chi nhánh Mã công việc: HTTD - CN Mô tả công việc Thực hiện soạn thảo hồ sơ về Tài sản đảm bảo, hồ sơ về giải ngân, bảo lãnh, thanh toán LC… Thực hiện cập nhật hồ sơ lên phần mềm, gửi đề nghị giao dịch lên Trung tâm HTTD Hội sở Thực hiện ký Công chứng, đi đăng...
 11. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng 50 CVC/CVCC KHCN tại H/Nội, TPHCM, H/Phòng, Q/Ninh, N/An, A/Giang,... [03.03.2015]

  Mã công việc: RBO Địa điểm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Daclak, Quảng Ninh, Nghệ An Mô tả công việc Bán các sản phẩm và dịch vụ dành cho Khách hàng cá nhân để đạt được các chỉ tiêu cá nhân và mục tiêu kinh doanh do Trưởng nhóm/Giám đốc khách hàng cá...
 12. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng 50 CVC/CVCC KHDN tại H/Nội, TPHCM, H/Phòng, Q/Ninh, N/An, A/Giang,... [03.03.2015]

  Mã công việc: CBO Địa điểm: Hà Nội, An Giang, TP.HCM, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Daclak, Quảng Ninh, Nghệ An Mô tả công việc Bán các sản phẩm và dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) để đạt được các chỉ tiêu cá nhân và mục tiêu kinh doanh do Trưởng nhóm/Giám đốc KHDN...
 13. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng 30 GDV tại Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Cần Thơ, Daclak [03.03.2015]

  Mã công việc: GDV Mô tả công việc Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu về huy động. Thực hiện các giao dịch để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ tiết...
 14. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng CV Hỗ trợ tín dụng tại Hội sở (Hà Nội) [13.02.2015]

  Mã công việc: HTTD - HO Mô tả công việc Thực hiện và kiểm soát giải ngân tín dụng, phát hành bảo lãnh tập trung, kiểm soát phát hành L/C tập trung tại Hội sở cho các đơn vị trên toàn hệ thống Thực hiện hỗ trợ trực tiếp thủ tục về tín dụng và quản lý tài sản đảm bảo, quản lý và lưu trữ hồ sơ...
 15. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng CVKH Cá nhân - Khối bán trực tiếp & Kênh thay thế tại H/Nội, TPHCM, Đ/Nẵng [01.02]

  Mã công việc: BTT Mô tả công việc Xây dựng và triển khai kế hoạch bán các sản phẩm cá nhân của ngân hàng ( sản phẩm cho vay, thẻ tín dụng, tài khoản trả lương, tài khoản thanh toán) đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh được giao Thực hiện các phương thức nâng cao hiệu quả bán hàng Phát triển khách...
 16. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng NVKH Cá nhân - Khối bán trực tiếp & Kênh thay thế tại H/Nội, TPHCM, Đ/Nẵng [01.02]

  Mã công việc: BTT-01 Mô tả công việc Hỗ trợ bán sản phẩm dịch vụ: - Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, soạn thảo tờ trình, báo cáo đề xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ theo hướng dẫn từ Chuyên viên khách hàng (CVKH) và phù hợp với quy định của TPBank. - Hỗ trợ CVKH theo dõi quá trình luân...
 17. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng TTS - Trung tâm KH cao cấp tại Hà Nội & TPHCM [01.02.2015]

  Mã vị trí: TTSPB 1. Mô tả công việc Hỗ trợ công việc của các Chuyên viên kinh doanh tại Trung tâm Khách hàng cao cấp. Liên hệ với khách hàng để đặt lịch hẹn cho các Chuyên viên kinh doanh. Hỗ trợ công tác báo cáo phục vụ các cuộc họp của Trung tâm Công việc khác theo phân công của trưởng...
 18. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng 30 GDV tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đăk Lăk, Quảng Ninh, Nghệ An [01.02.2015]

  Địa điểm: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đăk Lăk, Quảng Ninh, Nghệ An Mã công việc: GDV Mô tả công việc Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu về huy động. Thực hiện các giao...
 19. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng 150 Trợ lý QHKH DN tại H/Nội, TPHCM, C/Thơ, A/Giang [01.01.2015]

  Vị trí: Trợ lý QHKH Doanh nghiệp Mã vị trí: ARM CB MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Hỗ trợ bán sản phẩm dịch vụ: - Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, soạn thảo tờ trình, báo cáo đề xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ theo hướng dẫn từ CVKH và phù hợp với quy định của TPBank. - Hỗ trợ CVKH theo dõi quá...
 20. cocghe266

  TPBank TPBank tuyển dụng 150 Trợ lý QHKH cá nhân tại H/Nội, TPHCM, C/Thơ, A/Giang [01.01.2015]

  Vị trí: Trợ lý QHKH Cá nhân Mã vị trí: ARM RB MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Hỗ trợ bán sản phẩm dịch vụ: - Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, soạn thảo tờ trình, báo cáo đề xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ theo hướng dẫn từ CVKH và phù hợp với quy định của TPBank. - Hỗ trợ CVKH theo dõi quá trình...
Back
Bên trên