ngan hang nuoc ngoai

  1. ngocha24

    Kinh nghiệm làm việc tại Mufg bank

    Ace cho xin thông tin về môi trường làm việc tại Mufg với ạ. Em từ ngân hàng trong nước sang bên đó có thích nghi được không? Chế độ lương thưởng thế nào? Ngân hàng Nhật sếp có kĩ quá không? Em cám ơn
Back
Bên trên